«Strong Not Silent» 2021

Psykisk helse i pandemiens tid

Ingen er skånet for pandemiens negative ringvirkninger. Derfor relanserer vi «Strong Not Silent».

 

I mars 2020 lanserte Mental Helse i samarbeid med Torp&Co, kampanjen «Strong Not Silent» – en opplysningskampanje rettet mot menn. I mindre grad enn kvinner oppsøker menn hjelp fra venner, familie og offentlige helsetjenester. Målet med «Strong Not Silent» er å endre denne trenden. Kampanjen skal bidra til å fjerne tabu og stigma rundt det å snakke om psykiske utfordringer og lidelser. Ingen skal lide i stillhet.

Ett år har passert

Ett år har gått siden vi lanserte «Strong Not Silent» på Mental Helse-konferansen 2020. Ett år av det harde slaget: Pandemi og smitteverntiltak har preget hverdagen. Mange har måttet jobbe fra hjemmekontor, undervisningen på skolene har blitt gjennomført digitalt og fritidstilbudene for barn og unge har i lengre perioder vært utilgjengelig. Studenter har opplevd studiene og isolasjonen som svært krevende. Pandemien har ført til en kraftig økning i antall permitterte og arbeidsledige, og mange er engstelige for framtida. Derfor velger Mental Helse og Torp&Co å relansere kampanjen i år.

En kampanje for alle

Vi har justert litt på hovedbudskapet i årets «Strong Not Silent»-kampanje. Ingen er skånet for pandemiens negative ringvirkninger. I år oppfordrer vi alle til å åpne opp og snakke om det som er vanskelig. Ingen skal skamme seg over å be om hjelp når de behøver det og ingen skal måtte lide i stillhet. 

Engasjer deg i årets «Strong Not Silent- kampanje»: