Livet på innsiden, er ikke alltid slik det synes utenfra!

Tekst: Renate Karlsen

Du er bra du!

Sjølv såg du ikkje 
det fine i deg

Du kan mye!

Medan du tenker 
at du ikkje duger.

Du er god du!

Sjølv leita du etter
noko å lika ved deg

Du stråler!

Medan du jobba 
med å halde ut