12.mars 2021

Av Simon Didriksen

Et års jubile 
for alt pandemien har reve ned 
tar åravis å bydja opp
lengta itte smittestopp
sjukdommen e betent 
heile verden står på vent 

Turistskip ligge i dokk
starta i hamstringssjokk 
økonomien ligge brakk 
helsepersonell har fått sin takk 
kreativiteten har vore ekstreme
Ikkje det som e probleme

Unntakstestand 
beordra i turist karantene adle mann 
hyttenekt 
påskedrømmen blei knekt 
heldigvis har me ikkje tatt siste turen 
et par stikk e feriekuren 

Månasvis i kjedsomhet 
bråstopp i all organisert aktivitet 
skulane blei spøkelsesbygg
godt å ha oljefonne i rygg 
krisepakkane har sodje laus
må delast ut te i haust 

Alt sko bli bere 
når det blei varmare i vere 
årsti kom, årstid jekk 
nye restruksjonar e alt me fekk 
prøve å hella meg orientert 
rådene e databasert 

17.mai uten tåg
uvikeligt det me såg 
me har gått monje mil
naturen e blitt vår sikkerhetsventil
ensomhet e blitt allmenn akseptert 
den hare veien har me lert 

Norlys kom på våre lipper 
ferien braut med bomferie prinsipper 
Syden e lagt på is
Norge e vårt nye ferieparadis 
me vil vara negativt positivte
har dette eina jordisksa live 

Ein meter e blitt allemannseie
spriten e blitt min daglige kroppspleie 
kroppskontakt 
e midlertidigt skrinelagt 
me må vara positive 
har dette eina jordiske live 

Svenskane e frustrerte 
Harryhandel e pongterte
danskane har litt bere vet
har ikkje tru på flokk immunitet 
misstanken forandra seg øve tid
ka e dagens konspirasjonsteori? 

Me har lert litt naturvitenskap 
mutasjon kan ji ytterligere tap 
godt å ha ei mektige hånd
drar opp deg som ligge på bonn
gå ut å jer like så 
fjernkontakten e viktigt å huska på 

Det har vore møkje preik 
om å komma øve neste kneik
nå e me på oppløpssie 
må sedja vår lit te vaksinepolitie
dei har kontrollen
så lenje vaksinå går ijønå tollen 

I vers nommer 12
har me fortsatt ikkje kontroll 
et lite tebakeblikk
på åre me trudde starta med et kinahikk
dikte va min idé 
har ikkje behov for fleire såner jubile